Читалища в район Оборище

Цанко Церковски
ул. Цар Симеон 58
тел: 02/ 983 29 61

Алеко Константинов
ул. Оборище 73
тел: 02/ 943 18 43

Андрей Стоянов
ул. Искър 62
тел: 02/ 983 34 33

Д-р Петър Берон
бул. Янко Скъзов 17
тел: 02/ 944 41 77

{START_COUNTER}